Kanał Norpolhaus

Nawigacja

Domy pasywne

"Obiekty budowlane wznoszone w technologii domów pasywnych , wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych oraz zastosowaniem szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm.

7 zasad budownictwa pasywnego
Ważne jest zaprojektowanie bryły i lokalizacja budynku względem stron świata.
Nie można zapominać też o rozmieszczeniu okien, tak aby pozyskiwały one jak najwięcej
światła słonecznego ogrzewającego pomieszczenia.

Stosowanie doskonałej izolacji termicznej fundamentów, ścian i dachu, redukuje straty ciepła!


Jeśli są Państwo zainteresowani wybudowaniem domu w technologii Pasywnej serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opcjami dofinansowania 


W domach pasywnych redukcja zapotrzebowania na ciepło jest tak duża, że nie stosuje się w nich tradycyjnego systemu ogrzewania, a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Do zbilansowania zapotrzebowania na ciepło wykorzystuje się również promieniowanie słoneczne, odzysk ciepła z rekuperacji, a także zyski cieplne pochodzące od wewnętrznych źródeł, takich jak urządzenia elektryczne i mieszkańcy. Jedynie w okresach bardzo niskich temperatur stosuje się dogrzewanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania – poniżej 15 kWh/m²/rok. Oznacza to, że w ciągu sezonu grzewczego do ogrzania jednego metra kwadratowego mieszkania potrzeba 15 kWh, co odpowiada spaleniu 1,5 l oleju opałowego, bądź 1,5 m³ gazu ziemnego, czy też 2,3 kg węgla. Dla porównania, zapotrzebowanie na ciepło dla budynków konwencjonalnych budowanych obecnie wynosi około 200 kWh/m²/rok. Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła. Aby to osiągnąć wszystkie przegrody zewnętrzne posiadają niski współczynnik przenikania ciepła. Zewnętrzna strona ścian budynku jest nieprzepuszczalna dla powietrza. Stolarka okienna charakteryzuje się mniejszymi stratami cieplnymi niż rozwiązania stosowane standardowo. System wentylacji nawiewno-wywiewnej zmniejsza o 75-90% straty ciepła związane z wentylacją budynku. Nie rzadko stosuje się w domach pasywnych gruntowy wymiennik ciepła. W okresach chłodnych powietrze po przefiltrowaniu przechodzi przez to urządzenie, gdzie jest wstępnie podgrzewane, następnie powietrze dostaje się do rekuperatora, w którym zostaje podgrzane ciepłem odzyskanym z powietrza wywiewanego z budynku."

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_pasywny
Prezentacja procesu realizacji budowy domu pasywnego na przykładzie projektu "Madla", domu pasywnego jaki  firma NORPOLHAUS wyprodukowała oraz zmontowała w Norwegii w 2013 roku.
 
Projekt "Madla":  Dom całkowicie wykonany w technologi pasywnej
Produkcja, prefabrykacja:   Opatkowice 164, 32-100 Proszowice, Polska
Montaż:   Skjalgsbakken 32 A4041 Hafrsfjord, Madla, Stavanger, Norwegia
 

1. Ogólne informacje, zakres wykonania, prefabrykacja na zakładzie.
 

Dom  „Projekt Madla” FIRMY NORPOLHAUS został wykonywany w technologii domu pasywnego spełniającego w tym zakresie rygorystyczne wymagania techniczne określone przepisami norweskiego prawa budowlanego. Po otrzymaniu od Inwestora z Norwegii wymagań w zakresie domu pasywnego oraz koncepcji architektonicznej tego budynku wykonualiśmy jako Norpolhaus  kompleksową usługę od szerokiego doradztwa i doboru materiału i optyki budynku poprzez wykonanie projektu konstrukcyjnego i wykonawczego aż do prefabrykacji oraz dostawy  i montażu na placu budowy w Norwegii.

Dom „Projekt Madla” FIRMY NORPOLHAUS  w swoim zakresie prefabrykacji zawiera:  elementy ścian zewnętrznych i wewnętrznych, elementy stropowe oraz dachowe. Prefabrykacja według wcześniej zaakceptowanego przez Inwestora projektu wykonawczego odbyła się   w naszym zakładzie produkcyjnym Norpolhaus w Opatkowicach. Następnie komplet tych  materiałów został przewieziony transportem samochodowym TIR na plac budowy do miasta Stavanger w Norwegii.
 

2. Montaż na placu budowy

 

Po dotarciu na plac budowy w Norwegii (Skjalgsbakken 32 A, Madla, Stavanger)  dom „Projekt Madla” FIRMY NORPOLHAUS  został zmontowany do stanu: DOM GOTOWY OD ZEWNĄTRZ. Stan ten charakteryzuje się wykonaniem montażu  do fundamentu kompletu konstrukcji ścian zewnetrznych i wewnętrznych, w dalszej kolejności elementów stropowych  i dachowych.  Dom w tym standardzie posiada także kompletnie zamontowaną stolarkę okienną i drzwiową, kompletnie wykonaną elewację  oraz pokrycie dachu wraz z wykonaniem orynowania, kominem i podbitką.
Standard  DOM GOTOWY OD ZEWNĄTRZ również w  zakresie montażu spełnia wymogi domu pasywnego. Poprzez odpowiedni systemowy ``ciepły i szczelny powietrznie`` montaż w zakresie elementów konstrukcyjnych, stolarki i innych detali dom „Projekt Madla” FIRMY NORPOLHAUS spełnia również w tym zakresie  wymogi  określone dla domu pasywnego.  Tym samym  wykonany wiatroszczelnie i wodoszczelnie od zewnątrz  jest już odporny na działanie czynników atmosferycznych jak: deszcz, śnieg, wiatr. 

 

3. Dom Pasywny: wymogi, instalacje.

 

Osiągnięcie parametrów domu pasywnego w zakresie szczelności powietrznej oraz  wymogów energooszczędności - dla domu „Projekt Madla” FIRMY NORPOLHAUS  zapewnia starannie planowanie i staranne wykonawstwo na wszystkich etapach budowy. Pierwszy raz wymagane wartości teoretyczne w tym zakresie są uwzględnione w dokumentacji domu pasywnego oraz w projekcie wykonawczym. Następnie na etapie prefabrykacji i w trakcie montażu wymagany jest staranny montaż /ułożenie warstw izolacyjności termicznej w przegrodzie ściany zewnętrznej i dachu, wykonaniu ewentualnych przejść instalacji na zewnątrz budynku.

Bardzo ważnym jest także kompleksowy,  starannie wykonany ``ciepły montaż`` stolarki okiennej i wszystkich innych detali konstrukcyjnych  za pomocą odpowiedniego zestawu systemowych folii wiatro- i paroizolacji, odpowiednich taśm, pian, i uszczelniaczy.

W trakcie trwania montażu na budowie wykonywany jest kilkukrotny pomiar szczelności powietrznej: TEST SZCZELNOSCI "BLOWER DOOR".  Pierwszy pomiar w tym zakresie wykonuje się juz po etapie montażu elementów konstrukcji i po wstawieniu  stolarki okiennej i drzwiowej a jeszcze przed montażem finalnego poszycia wewnętrznego na ścianach  zewnętrznych i w obrębie elementów dachu. Umożliwia to wyłapanie ewentualnych błędów i braków w zakresie szczelności budynku oraz ich szybka, bezproblemową korektę. Następne pomiary w tym zakresie wykonuje się przed finalnym odbiorem budynku aż do uzyskania wartości szczelności przewidzianej w wymagach dla domu pasywnego.

Po wykonaniu domu w standardzie DOM GOTOWY OD ZEWNĄTRZ firma  nasza dokonuje także dostawy i montażu w ścianach, stropie w dachu elementów orurowania dla wentylacji mechanicznej/rekuperacji a także dostawy odpowiednio dobranej dla danego domu pompy ciepła typu powietrze-woda wraz z orurowaniem i osprzętem. Montażu pompy ciepła, jej rozruch i serwisowanie a także dostawę i montaż innych instalacji: wod-kan, elektrycznej dokonują miejscowe norweskie firmy instalatorskie posiadające odpowiednie certyfikaty i pozwolenia w tym zakresie.

Po wykonaniu domu przeprowadzony został odbiór  na budowie w zakresie spełnienia wymogów DOMU PASYWNEGO. Odbiór nastąpił pomiędzy firmą NORPOLHAUS a Generalnym Wykonawcą. Na podstawie protokołu z odbioru Generalny Wykonawca: firma norweska wykonała dokumentację z odbioru.  Na podstawie tej dokumentacji możliwe będzie otrzymanie przez Generalnego Wykonawcę dopłaty/premii rządowej,  która przysługuje w norweskim prawie za spełnienie wymogów domu pasywnego.

Klient końcowy/indywidualny otrzymuje tym samym  dom o standardach izolacyjności,  szczelności a finalnie także energooszczędności, kilkukrotnie  lepszy niż  dom  o parametrach standardowych. Klient końcowy tym samym uzyskuje duże oszczędności w zakresie zużycia energii niezbędnej do komfortowego ogrzania budynku w zimie i wentylacji w lecie. Bardzo istotne jest także to,  iż budynek szczelnie wykonany, bez zbędnych luk w wiatroszczelności powodujących  przeciągi jest korzystniejszy dla zdrowia mieszkańców a także nie powoduje utraty wartości budynku poprzez zawilgocenie i związane z tym starzenie się elementów konstrukcji budynku.

Więcej zdjęć z montażu oraz gotowego już domu pasywnego opisanego powyżej znadziecie Państwo pod tym linkiem.

Firma NORPOLHAUS Sp. z o.o. oferuje między innymi w zakresie budowy domów w technologi pasywnej :

 

 
Wszelkie pytania proszę kierować na maila info@norpolhaus.com.pl lub tel: 601 764 136