Kanał Norpolhaus

Nawigacja

Obiekt biurowy tymczasowy przenośny

Obiekty tymczasowe przenośne typu: kontener, pawilon, kiosk

Produkt ten zawiera:
- Projekt budowlany wraz z ewentualnymi uzgodnieniami
- Wykonanie prefabrykowanych elementów konstrukcji
- Transport i montaż na plac budowy na terenie całej Polski i Europy