Kanał Norpolhaus

Nawigacja

Opis ogólny

  
Technologia budowy domów systemem szkieletowym bierze swoje początki w Kanadzie i USA, ma swoje korzenie także w Skandynawii: w krajach takich jak Norwegia, Szwecja, Dania.

W tym wielokrotnie sprawdzonym sposobie budowania domów mieszkalnych budynki wykonane są w następujący sposób: na betonowych fundamentach wykonuje się drewnianą konstrukcję szkieletową budynku. Ściany zewnętrzne i połać dachowa obijane są w zależności od parametrów projektowych budynku płytą OSB3, płytą wiórową lub płytą GKB wodoodporną. W ten sposób uzyskuje się bardzo mocną, sztywną konstrukcję budynku.

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych to 15- 25 cm wełny mineralnej w ścianie szkieletu i dodatkowo 5-10 cm ocieplenia w elewacji zewnętrznej . Pozwala to uzyskać współczynnik U( dawny k) nie gorszy niż U(k)= 0,22 aż do współczynnika poniżej U(k)=0,15 spełniającego zalecenia domu pasywnego w zakresie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych.

Po ułożeniu w ścianach instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i innych - od środka wykańcza się je płytami gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-włóknowymi . Ściany działowe i stropy, również wypełnione wełną mineralną (izolacja akustyczna), wykańczane są analogicznie.

​Domy szkieletowe firmy Norpolhaus Sp. z o.o. w zależności od rodzaju konstrukcji wykonywane są w formie wcześniej przygotowanych: prefabrykowanych elementów ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, ścian działowych także elementów stropów i dachu.