Kanał Norpolhaus

Nawigacja

Materiały i projektowanie

W ostatnich latach miał miejsce znaczący postęp w sferze projektowania budynków o konstrukcji szkieletowej. Na proces ten nie ma wpływu pogoda, która prowadzi do pewności w realizacji programu konstrukcyjnego, jak również do mniejszego ryzyka dla klienta. Dostawy ukończonych prefabrykowanych części na budowę powinny mieć miejsce tuż przed montażem , kiedy są one wymagane, żeby zminimalizować wymogi ich przechowywania na budowie. Oprócz tego o wiele mniejsze jest zapotrzebowanie na wodę na budowie z zastosowaniem drewnianej konstrukcji szkieletowej.

Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom klienta projektujemy i wykonujemy elementy prefabrykowane w elastycznym systemie nie ograniczającym swobody twórczej architektów i konstruktorów. Budynki produkowane przez nas powstają z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania

Nasza firma na stałe współpracuje z biurem projektowym, wyspecjalizowanym w tworzeniu projektów w technologi drewnianego budownictwa szkieletowego oraz adaptowaniu projektów opartych na technologi tradycyjnej na technologię szkieletową.. W celu zagwarantowania jak najwyższej jakości naszych wyrobów stosujemy do produkcji domów produkty jedynie najwyższej jakości , certyfikowane, sprawdzone i cenione na rynkach niemieckich oraz skandynawskich.

Oto kilka przykładów:
- drewno konstrukcyjne klasy C24 posiadające certyfikat CE, suszone, strugane czterostronnie, impregnowane . Drewno przez nas stosowane pochodzi z renomowanych tartaków szwedzkich. Najczęśćiej stosujemy drewno o przekrojach 45x195 mm , 45x100 mm oraz 45x45 mm
- belki dwuteowe STEICO joist oraz STEICO wall, redukujące mostki termiczne
- wełna mineralna produkcji ROCKWOOL®. Wykorzystujemy produkty wysokiej jakości o parametrze λ nie gorszym niż λ obl =0,035 W/mK
- membrana wiatroizolacyjna TYVEK DU POINT ®
- płyty termoizolacyjne z włókna drzewnego STEICO ® Universal