Kanał Norpolhaus

Nawigacja

Zapytania ofertowe

06.03.2017 r.


W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wzrost aktywności międzynarodowej Norpolhaus sp. z o.o. szczególnie na rynku szwedzkim i niemieckim” w ramach Działania 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.2: Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, firma Norpolhaus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert:
 
1)     ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/2017/RPO:  na realizację zamówienia prowadzącego do przygotowania dokumentacji do dopuszczenia ETA i znaku jakości CE dla systemu budowy "Norpolhaus”

2)     ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/03/2017/RPO:  wydanie dopuszczenia ETA i znaku jakości CE: wydanie dopuszczenia ETA i znaku jakości CE

3)     ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/03/2017/RPO:  uzyskanie certyfikacji dla domów gotowych prefabrykowanych koniecznych wg niemieckich przepisów certyfikat U (deklaracja zgodności) i RAL (znak jakości)

4)     ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/03/2017/RPO:  na realizację usług polegających na przygotowaniu materiałów reklamowych - druk w językach angielskim, niemieckim, szwedzkim, norweskim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim.

5)     ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/03/2017/RPO:  na realizację usług polegających na tłumaczeniu materiałów promocyjnych

6)     ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/03/2017/RPO: na realizację usług polegających na kompleksowej obsłudze udziału w zagranicznych imprezach targowych


15.03.2017 r.
Zamawiający firma Norpolhaus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że z dniem 15 marca 2017 r. zostały wprowadzone zmiany w treści  ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 06/03/2017/RPO z dnia 7 marca 2017 r. dotyczącego realizacji usług polegających na kompleksowej obsłudze udziału w zagranicznych imprezach targowych. Zmianie ulegają zapisy dotyczące szczegółowego opis przedmiotu zamówienia (pkt. IV)  oraz terminu składania ofert. (pkt. V).

Ujednolicona treść zapytania ofertowego, zawierająca wprowadzone zmiany znajduje się poniżej w punkcie: Zapytania ofertowe "pdf".
__________________________________________________________________________________________

15.03.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 02/03/2017/RPO z dnia 7 marca 2017 r. - unieważnienie postępowania

Norpolhaus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż z dniem 15 marca 2017 r. unieważnia zapytanie ofertowe dopuszczenia ETA i znaku jakości CE
__________________________________________________________________________________________


17.03.2017 r.
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wzrost aktywności międzynarodowej Norpolhaus sp. z o.o. szczególnie na rynku szwedzkim i niemieckim” w ramach Działania 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.2: Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, firma Norpolhaus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert:

1)      ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/03/2017/RPO: na wydanie dopuszczenia ETA

2)      ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/03/2017/RPO: na wydanie znaku jakości CE

__________________________________________________________________________________________

21.03.2017 r.
Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 04/03/2017/RPO
 
Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 04/03/2017/RPO z dnia 6 marca 2017 r., na realizację usług polegających na przygotowaniu materiałów reklamowych - druk w językach angielskim, niemieckim, szwedzkim, norweskim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła firma DYNAMO DRUK Jakub Krakowiak, ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, i tym samym została ona  wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww. zapytaniu.
__________________________________________________________________________________________

21.03.2017 r.
Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 05/03/2017/RPO
 
Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 05/03/2017/RPO z dnia 6 marca 2017 r., na realizację usług polegających na tłumaczeniu materiałów promocyjnych najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła firma Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek Sp. z o.o., ul. Zapolskiej 4/1, 25-435 Kielce, i tym samym została ona  wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww. zapytaniu.
__________________________________________________________________________________________

24.03.2017 r.
Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/03/2017/RPO

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/03/2017/RPO z dnia 6 marca 2017 r., na realizację zamówienia prowadzącego do przygotowania dokumentacji do dopuszczenia ETA i znaku jakości CE dla systemu budowy "Norpolhaus” najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła firma A&E Plus Spółka z o.o., ul. Kalwaryjska 7/12, 30-509 Kraków i tym samym została ona  wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww. zapytaniu.
__________________________________________________________________________________________

28.03.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/03/2017/RPO z dnia 7 marca 2017 r., zmienione 15 marca 2017 r. – unieważnienie postępowania

Norpolhaus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż z dniem 28 marca 2017 r. unieważnia zapytanie ofertowe o numerze 06/03/2017/RPO z dnia 7 marca 2017 r., zmienione 15 marca 2017 r., na realizację usług polegających na kompleksowej obsłudze udziału w zagranicznych imprezach targowych.

__________________________________________________________________________________________

10.04.2017 r.
Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/03/2017/RPO
Wersja Angielska Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/03/2017/RPO

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 03/03/2017/RPO z dnia 7 marca 2017 r., na realizację zamówienia: uzyskanie certyfikacji dla domów gotowych prefabrykowanych koniecznych wg niemieckich przepisów certyfikat U (deklaracja zgodności) i RAL (znak jakości) najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła firma Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e. V., Flutgraben 2 | 53604 Bad Honnef, Germany, i tym samym została ona  wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww. zapytaniu.
__________________________________________________________________________________________

01.09.2017 r.
W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost aktywności międzynarodowej Norpolhaus sp. z o.o. szczególnie na rynku szwedzkim i niemieckim” w ramach Działania 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.2: Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, firma Norpolhaus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/08/2017/RPO: na realizacje usług polegających na organizacji 6 zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Norpolhaus Sp. z o.o., obejmujących zakup miejsc noclegowych oraz zakup biletów lotniczych.
__________________________________________________________________________________________


14.09.2017 r.
Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO 09/08/2017/RPO
Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 09/08/2017/RPO z dnia 1 września 2017 r. na realizacje usług polegających na organizacji 6 zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Norpolhaus Sp. z o.o., obejmujących zakup miejsc noclegowych oraz zakup biletów lotniczych najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła firma Zebra Projekt Spółka z o.o., ul. Modzelewskiego 37/U-6, 02-679 Warszawa  i tym samym została ona  wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww. zapytaniu.
__________________________________________________________________________________________

14.09.2017 r.
Informacja o wyniku postępowania
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/08/2017/RPO z dnia 1 września 2017 r.
__________________________________________________________________________________________

21.12.2017 r.
W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost aktywności międzynarodowej Norpolhaus sp. z o.o. szczególnie na rynku szwedzkim i niemieckim” w ramach Działania 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.2: Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, firma Norpolhaus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert: 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/12/2017/RPO: wydanie dopuszczenia ETA
__________________________________________________________________________________________

21.12.2017 r.
W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost aktywności międzynarodowej Norpolhaus sp. z o.o. szczególnie na rynku szwedzkim i niemieckim” w ramach Działania 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.2: Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, firma Norpolhaus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert: 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/12/2017/RPO: na realizację zamówienianadanie znaku jakości CE 
__________________________________________________________________________________________

08.01.2018 r.
Informacja w sprawie unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego NR 10/12/2017/RPO z dnia 21.12.2017 r.
Niniejszym zawiadamiamy, że NORPOLHAUS Sp. z o.o. postanowiła unieważnić postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego NR 10/12/2017/RPO z dnia 21.12.2017 r. na wydanie dopuszczenia ETA w ramach projektu pn. „Wzrost aktywności międzynarodowej Norpolhaus sp. z o.o. szczególnie na rynku szwedzkim i niemieckim” w ramach Działania 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.2: Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje unieważnione z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła ani jedna ważnie złożona oferta.

__________________________________________________________________________________________

08.01.2018 r.
Informacja w sprawie unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego NR 11/12/2017/RPO z dnia 21.12.2017 r.
Niniejszym zawiadamiamy, że NORPOLHAUS Sp. z o.o. postanowiła unieważnić postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego NR 11/12/2017/RPO z dnia 21.12.2017 r. na nadanie znaku jakości CE, w ramach projektu pn. „Wzrost aktywności międzynarodowej Norpolhaus sp. z o.o. szczególnie na rynku szwedzkim i niemieckim” w ramach Działania 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.2: Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje unieważnione z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła ani jedna ważnie złożona oferta.

__________________________________________________________________________________________

08.02.2018 r.
W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost aktywności międzynarodowej Norpolhaus sp. z o.o. szczególnie na rynku szwedzkim i niemieckim” w ramach Działania 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.2: Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, firma Norpolhaus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert: 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/02/2018/RPO: na realizację zamówieniauzyskanie szkoleń i certyfikacji niezbędnych dla wykonywania budynków energooszczędnych i pasywnych w standardach wymaganych przez Niemiecki Instytut Domu Pasywnego wg standardów NF 40, NF 15.

__________________________________________________________________________________________
 

09.03.2018 r.

Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 12/02/2018/RPO:

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12/02/2018/RPO z dnia 8 lutego 2018 r. na realizację zamówienia: uzyskanie szkoleń i certyfikacji niezbędnych dla wykonywania budynków energooszczędnych i pasywnych w standardach wymaganych przez Niemiecki Instytut Domu Pasywnego wg standardów NF 40, NF 15 najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożył:  Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej imienia Güntera Schlagowskiego NON-PROFIT Sp. z o.o.,  ul. Homera 55, 80-299 GDAŃSK i tym samym został on wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww. zapytaniu.
__________________________________________________________________________________________
 Zapytanie ofertowe "pdf"    

Zapytanie ofertowe NR 01/03/2017/RPO
Zapytanie ofertowe NR 02/03/2017/RPO
Zapytanie ofertowe NR 03/03/2017/RPO
Zapytanie ofertowe NR 04/03/2017/RPO
Zapytanie ofertowe NR 05/03/2017/RPO
Zapytanie ofertowe NR 06/03/2017/RPO


ZMIENIONE 15.03.2017 Zapytanie ofertowe NR 06/03/2017/RPO
(data zamieszczenia zapytania NR 06-03-2017-RPO ze zmianami: 15.03.2017)

17.03.2017 r.
Zapytanie ofertowe NR 07/03/2017/RPO
Zapytanie ofertowe NR 08/03/2017/RPO

01.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe NR 09/08/2017/RPO

21.12.2017 r.
Zapytanie ofertowe NR 10/08/2017/RPO
Zapytanie ofertowe NR 11/08/2017/RPO


08.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe NR 12/02/2018/RPO
Forma edytowalna "doc"    
Zapytanie ofertowe 01
Zapytanie ofertowe 02
Zapytanie ofertowe 03
Zapytanie ofertowe 04
Zapytanie ofertowe 05
Zapytanie ofertowe 06


17.03.2017 r.
Zapytanie ofertowe 07
Zapytanie ofertowe 08


01.09.2017 r.
Zapytanie ofertowe 09

21.12.2017 r.
Zapytanie ofertowe 10
Zapytanie ofertowe 11


08.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe 12